พายคายัคอ่าวท่าเลน เต็มวัน

พายคายัคอ่าวท่าเลน ทัวร์กระบี่ครึ่งวัน

พายเรือคายัค อ่าวท่าเลน ครึ่งวันเช้า - บ่าย

ทัวร์กระบี่ครึ่งวัน กิจกรรมพายเรือคายัค อ่าวท่าเลน เป็นป่าชายเลน ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดเส้นทางพายเรือคายัค ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ที่ยังสวยงาม พายเรือชมแคนย่อน ถ้ำต่างๆ บางครึ่งอาจจะมีลิงเสมหางยาว ที่มาคอยทักทายท่านระหว่างทาง 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

08.00 น. รับลูกค้าในเขตตัวเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง และหาดทับแขก
08.30 น. รับลูกค้าบริเวณอ่าวนาง
09.00 น. เดินทางออกจากหาดอ่าวนาง มุ่งหน้าสู่อ่าวท่าเลน
กิจกรรม
พายเรือชมป่ากงกาง และลิงหางยาว
พายเรือลัดเลาะปาโกงกางเข้าไปชมลากูน
พายเรือเข้าไปชมแคนย่อน
13.00 น. พักรับประทานผลไม้ และส่งท่านกลับสู่ที่พัก

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ค่าบริการท่านละ

ผู้ใหญ่ 550 บาท

เด็ก 450 บาท (3-11 ปี)

โปรแกรมทัวร์รวม

  • รถรับส่ง - ที่พัก-ท่าเรือ
  • อาหารเที่ยง
  • ค่าอุทยาน คนไทย
  • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
  • อุปกรณ์พายคายัค เสื้อชูชีพ
  • น้ำดิ่มผลไม้ระหว่างทัวร์
  • ไกด์ท้องถิ่น