เที่ยวกระบี่ จองแพ็คเกจทัวร์ เงื่อนไขการจอง

จองทัวร์กระบี่

โปรดอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนทำการจอง

จองทัวร์กระบี่ โปรแกรมทัวร์เต็มวันครึ่งวัน แพ็คเกจทัวร์กระบี่ เรือเช่าเหมาลำ เที่ยวเกาะในกระบี่ รถตู้เช่าเหมาเที่ยวแบบส่วนตัว รถรถรับส่งสนามบิน หรือ บ.ข.ส. โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง

จองแพ็คเกจทัวร์

กรณีท่านสนใจจองแพ็คเกจทัวร์ เพียงท่านอ่านรายละเอียดโปรแกรมในแพ็คเกจและเลือก โรงแรมที่พักท่านสนใจ แจ้งมายังเราดังนี้

  • แจ้งชื่อแพ็คเกจ และโรงแรมที่ท่านเลือก พร้อมช่วงที่ท่านต้องการเดินทางให้เราทราบ
  • ทางเราจะจัดทำใบเสนอราคาส่งกลับไปให้ท่าน ทาง line หรือ Email.ของท่าน
  • เมื่อท่านได้รับใบเสนอราคา กรุณาอ่านและทำตามเงื่อนไขที่ระบุในใบเสนอราคาแพ็คเกจอีกครั้ง

จองโปรแกรมทัวร์

ท่านสามารถจองโปรแกรมทัวร์ เต็มวัน และครึ่งวัน ได้ง่าย

  • แจ้งโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการจอง
  • ชำระเงิน และแนบสลิปการโอนกลับมาเพื่อยืนยัน
  • ท่านจะได้รับวอยเชอร์ทัวร์ ที่เราส่งกลับให้ไว้เป็นหลักฐานและใช้แสดงในวันที่ออกเดินทางกับทัวร์

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • แพ็คเกจทัวร์ ชำระมัดจำ 50 % ตามใบเสนอราคาระบุ

– กรณียกเลิกแพ็คเกจ หรือไม่เดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

– กรณีที่ทัวร์ออกไม่ได้ด้วยเหตุเป็น เช่นมีพายุจนทัวร์ออกไม่ได้ทางเราจะคืนเงินส่วนต่างของโปรแกรมนั้นๆ

  • โปรแกรมทัวร์ รายวัน ชำระ 100 % ของยอดทั้งหมด

– กรณีท่านจองแล้วไม่เดินทางในวันนั้นขอสวงนสิทธิในการคืนเงิน

– ทัวร์รายวันที่จองล่วงหน้าสามารถยกเลิกได้ก่อนเดินทาง 1วัน

– คืนเงิน 100% เฉพาะกรณีโปรแกรมทัวร์ออกไม่ได้ ว่าด้วยเหตุจำเป็นจริงๆเช่นมีพายุ มีประกาศเตือนจากเจ้าหน้าทีอุทยาน
คืนเงินตามยอดที่ท่านชำระมา (อาจมีหักค่าธรรมเนียมหากธนาคารนั้นเรียกเก็บ)

โปรดเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน

ธนาคารกรุงศรี
บัญชีเลขที่ 4331198936
นาย ภัทรพงษ์พันธ์ พัฒนเดชาวรสกุล

พร้อมเพย์
บัญชีเลขที่. 0966462887
นาย ภัทรพงษ์พันธ์ พัฒนเดชาวรสกุล

เพิ่มเพื่อน